وفات

سه شنبه 15 خرداد 1397 09:31 ب.ظ

نویسنده : ❣میســـــــــــــ ♡♡ کاراملـــــــــــــی❣
دوستان...
پدربزرگم به رحمت خدا رفتند
وفات پدربزرگ عزیز و پدر دلسوز و مهربان
ساعت وفات 2 صبح روز سه شنبه
شهادت امام علی (ع)
تولد عموی مهربان ک به رحمت خدا رفته اند
وفات پدربزرگ عزیز
همه و همه در روز سه شنبه
به علت ایست قلبی...ایشان عمرشان را به شما داده انددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 خرداد 1397 09:34 ب.ظftfg.mb